Oneness

Welkom bij praktijk Oneness en welkom in het Tijdperk van Verlichting!

 

Bewust(er) worden
De algemene tendens is dat we bewust(er) worden. Bewustzijnsontwikkeling is voor velen (nog) een onbekend begrip, echter is dit het hoofdmotief van het aardse bestaan. Bewustzijnsontwikkeling gaat over persoonlijke groei, zelfontplooiing. Leven in de eenheid van lichaam, geest en ziel.

Bewustzijnstadia & het Nieuwe Brein
De mens evolueert van het Mentale Bewustzijn door verschillende stadia naar het Kosmisch Bewustzijn ofwel een staat van Oneness – Eenheid.

Deze ontwikkelingen relateren aan een verandering in onze hersenen, een activatie van de frontale cortex ofwel het ‘Nieuwe Brein’.

Bewust Evolueren
Het verhogen van ons bewustzijn is het antwoord op al onze ‘problemen’. Het niveau dat de problemen heeft gecreëerd, kan ze simpelweg niet oplossen!

Wil jij niet langer achter de feiten aanlopen maar bewust evolueren? Neem dan contact op met praktijk Oneness, de expert op het gebied van bewustzijnsontwikkeling.

praktijk Oneness
Richt zich op het verspreiden van kennis over bewuste evolutie door middel van lezingen en lectuur en biedt zowel individuele- als bedrijfscoaching.